Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualności

Wyniki rekrutacji osób do udziału w II edycji projektu "JOBfirma 2018" realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.

W dniu 03.04.2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej odbył się 2 etap rekrutacji kandydatów do udziału w II edycji projektu „JOBfirma 2018" realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, które...

UWAGA!!! NABÓR PRZEDŁUŻONY

DO KOŃCA MARCA PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO UDZIAŁU W II EDYCJI PROJEKTU „JOBFIRMA 2018" REALIZOWANEGO W RAMACH PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH 50+ W POWIECIE SKARŻYSKIM.   WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku -...

Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do II edycji projektu „JOBfirma 2018” realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim

Osoby bezrobotne, po 50 roku życia, chcące powrócić na rynek pracy zapraszamy do udziału w II edycji projektu „JOBfirma 2018" realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.   WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA osoba zarejestrowana w PUP w...

Pakt Zatrudnieniowy - niebawem rekrutacja uczestników

27 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Paktu Zatrudnieniowego, tym razem w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, gdzie rola gospodarza przypadła tym razem Dyrektorowi PCPR Pawłowi Perkowskiemu. W pierwszej części spotkania Przewodnicząca Rady, Paulina Oshkina, omówiła w...

Przystąpienie do realizacji II edycji Paktu Zatrudnieniowego - Job Firma 2018 w zakresie wspierania powrotu na rynek pracy osób po 50 roku życia

We wtorek 6 lutego, członkowie Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie skarżyskim spotkali się po raz pierwszy w 2018r. Tym razem gospodarzem spotkania była Dyrektorka Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej – Edyta Górlicka. W pierwszej części spotkania...

Zaproszenie do współpracy dla Pracodawców

Szanowni Państwo, Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zainicjował w 2016 powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim", skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek...

Deklaracja przystąpienia instytucji do Paktu

 Szanowni Państwo,   Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zainicjował w 2016 powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim", skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na...

Czas na podsumowanie - Pakt Zatrudnieniowy Skarżysko w liczbach

W dniu 11 września 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie podsumowujące dziewięciomiesięczną działalność i efekty Paktu Zatrudnieniowego, który wdrożono w powiecie skarżyskim. Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ funkcjonuje od grudnia ubiegłego...

Wolne miejsca pracy czekają na osoby po 50 r.ż.

Szanowni Państwo, urząd pracy uruchomił na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, projektowi Pakt Zatrudnieniowy na Rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w Powiecie Skarżyskim ...

Spotkania Partnerów - Pakt Zatrudnieniowy

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej, 20 czerwca 2017r. spotkali się partnerzy zawiązanego w grudniu ubiegłego roku „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku życia". Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz Lidera projektu Szczecińskiej...

Podsumowano dotychczasowe działanie Paktu Zatrudnieniowego w powiecie skarżyskim

27 kwietnia 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się kolejne (tym razem pozaprojektowe) spotkanie zawiązanego w grudniu ubiegłego roku „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku życia". Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz...

Spotkanie „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku życia”

http://www.skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/2646-spotkanie-paktu-zatrudnieniowego-na-rzecz-aktywizacji-zawodowej-osob-bezrobotnych-po-50-roku-zycia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę