Dostępne środki - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualnie dostępne środki w 2018 r.

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza szósty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota środków KFS, jaka może być rozdysponowana w ramach niniejszego naboru, wynosi 15.532,00 zł. Wszystkie...

Zapraszamy na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej!

Szanowni Państwo informujemy, że na podstawie art. 108 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przeznacza środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na...

Rusza realizacja projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)"

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach POWR.01.01.01-26-0010/18-00, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej rozpoczyna realizację projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

Nowe środki na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Program Regionalny na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych w wieku 50+ W dniu 30.03.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zakończył realizację pierwszej części Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+.   Program pogłębionego poradnictwa zawodowego...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę