Dostępne środki - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualnie dostępne środki w 2017 r.

Nabór wniosków o środki KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach:  Kwota środków KFS z limitu podstawowego, jaka może być rozdysponowana w ramach niniejszego naboru, wynosi 4...

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4021.13.4.2017.AB Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał dodatkowe środki w wysokości 320 tyś złotych, pochodzące z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.  Do udziału w Programie Regionalnym...

Wsparcie finansowe na wyciągnięcie ręki

Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna zaprasza wszystkie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby bezrobotne i pracodawców do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach wybranych form aktywizacji zawodowej. PRACODAWCO  jeżeli jesteś zainteresowany pomocą Urzędu Pracy skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub...

SKORZYSTAJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W PUP SKARŻYSKO-KAMIENNA

Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna zaprasza do korzystania ze środków Funduszu Pracy:   PRACODAWCÓW!!! Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pomocą Urzędu Pracy, uprzejmie proszę o kontakt z Panią Elżbietą Niewczas – Koordynatorem Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy tel. 41 2517 330. Przyjdź i skorzystaj z form wsparcia...

Podział środków na aktywizację zawodową bezrobotnych oraz przyjęte kwoty refundacji i dofinansowania wsparcia na rok 2017

Na podstawie decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.01.2016r.oraz z dnia 27.12.2016r., powiat skarżyski w roku 2017 dysponuje budżetem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w wysokości 23.507.400 zł. Kierując się racjonalnością i gospodarnością w dysponowaniu środkami publicznymi oraz...

Komunikat PO WER 2014-2020 Nowe środki na wsparcie osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki na realizację w roku 2017 projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (II)" wynoszą 4.915.652 zł. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako...

Komunikat Program Regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych - POWIAT SKARŻYSKI. Program regionalny tym razem dla osób długotrwale bezrobotnych!

W roku obecnym skarżyski PUP jest jednym z czterech urzędów pracy województwa świętokrzyskiego, który będzie realizował Program Regionalny skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. Budżet projektu na aktywizację tej defaworyzowanej grupy bezrobotnych wynosi 800.000zł. Do udziału w Programie Regionalnym zapraszamy osoby...

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,   Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż zgodnie z decyzją z dnia 12.01.2016r. znak. DF.I.4021.13.2.2016.JW  posiada dostępne środki w wysokości 3,239.300 zł na realizację umów dotyczących refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę