Dostępne środki - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualnie dostępne środki w 2018 r.

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Uwaga!!! W ydatki przewidziane do dofinansowania z KFS muszą być poniesione przez pracodawcę do 21.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza jedenasty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących...

Zapraszamy na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej!

Szanowni Państwo informujemy, że na podstawie art. 108 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przeznacza środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę