Dostępne środki - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualnie dostępne środki w 2019 r.

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza 1 nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota środków KFS, jaka może być rozdysponowana w ramach niniejszego naboru, wynosi 330.000,00 zł. Wszystkie...

Aktywizacja bezrobotnych powyżej 29 roku życia - start kolejnej edycji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 2 stycznia 2019r. rozpoczyna rekrutację uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)" realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego...

Wsparcie dla młodych - rusza piąta edycja projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim”

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 2 stycznia 2019r. rozpoczyna rekrutację uczestników projektu  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). W styczniu 2019r. ...

Zapraszamy na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej!

Szanowni Państwo informujemy, że na podstawie art. 108 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przeznacza środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę