Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (Wsparcie tworzenia miejsc pracy) - PUP Skarżysko-Kam.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę