Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Rynek pracy

  •   Zapraszamy na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej!
  •   Nabór wniosków na szkolenia finansowane z krajowego funduszu szkoleniowego w ramach powstałych oszczędności środków z limitu podstawowego
  •   Zakończenie przyjmowania wniosków w sprawie organizacji staży oraz prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji długotrwale bezrobotnych - rezerwa FP
  •   Rusza realizacja projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)"
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę