Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Nagłówek

Aktualności

Szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia – Projekt „Ta droga prowadzi do zatrudnienia”

Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Ta droga prowadzi do zatrudnienia". Celem projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia" jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 r.ż., pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w...

Przedsiębiorco skorzystaj! - Projekt „Młodzi GO!”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapraszają przedsiębiorców i osoby w wieku 15-29 lat do udziału w projekcie „Młodzi GO!" realizowanym w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 50 osób pozostających...

OFERTY PRACY Z KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EOG - SPOTKANIE INFORMACYJNE Z DORADCĄ EURES

W dniu 16.02.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej dyżur będzie pełnił DORADCA EURES.  Jest to jedna z niewielu okazji aby uzyskać kompleksowe informacje z zakresu poruszania się po europejskim rynku pracy (oferty pracy za granicą, warunki życia i pracy itp.). Ze wzglądu na ograniczoną liczbę miejsc...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.01.2017r. znak: DF -1.4021.29.4.2016.ASK środki na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 wynoszą 186 000 tys. zł.     W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w...

Wyniki rekrutacji osób bezrobotnych 50+ do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”

W dniu 26.01.2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej odbył się 2 etap rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. W rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami,...

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy

W dniu 23 stycznia 2017 roku podczas spotkania, które odbyło w Katowicach z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odebrał z rąk Sekretarza Stanu Pana Stanisława Szweda niecodziennie wyróżnienie. Otrzymane wyróżnienie związane jest z...

Informacja dotycząca środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Pracodawców spełniających łącznie dwa kryteria, tj. zatrudniających co najmniej jednego pracownika i posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu skarżyskiego zainteresowanych dofinansowaniem w 2017 roku kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego prosimy...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla Przedsiębiorców i Pracodawców

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców i Pracodawców na cykl spotkań współorganizowanych z samorządami lokalnymi pod hasłem „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę". W trakcie spotkań będzie mowa między innymi o formach wsparcia proponowanych przez urząd pracy, zasadach przyznawania środków w 2017 r. oraz o...

Nabór bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”

Osoby bezrobotne 50+ chcące podjąć pracę zapraszamy do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce". Na potrzeby projektu osoby bezrobotne będą uczestnikami wdrażania innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej JOBfirma, gdzie wszyscy będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe oraz...

Wyświetlanie 151 - 160 z 246 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę