Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Nagłówek

Aktualności

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach KFS od dnia 06.05.2016 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w związku z pełnym zaangażowaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego od dnia 06.05.2016 roku wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków w tym zakresie. Oznacza to,...

Informacja o dostępności środków na poszczególne formy aktywizacji oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, informuje, iż według stanu na dzień 04.05.2016r. posiada wolne środki w ramach poszczególnych programów:   Fundusz Pracy   bon szkoleniowy  - dla 18 osób szkolenia indywidualne  – dla 51 osób trójstronne umowy szkoleniowe - dla 12 osób ...

Zaproszenie na Regionalne Targi Pracy

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na Regionalne Targi Pracy, które odbędą się 10 maja 2016 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00 w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w  Suchedniowie, ul. Sportowa 3, 26-130 Suchedniów.  Zapraszamy pracodawców poszukujących...

Rekrutacja na szkolenia i staże w zawodach: Operator CNC, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych, Kucharz-kelner – Wysokie stypendia stażowe!

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowo-stażowym osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy z II profilem pomocy (o niskich kwalifikacjach, po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne) oraz osoby bierne zawodowo, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia.   W projekcie...

Po konferencji „Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców”.

W czwartek 7 kwietnia 2016r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja pn. „ Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców". Organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Obsługi Inwestora w...

NABÓR DO PROJEKTU SZKOLENIOWO-STAŻOWEGO ”AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ" jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Starachowicach i Skarżysku - Kamiennej, w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności...

Ogłoszenie o wynikach PAI 2016

OGŁOSZENIE o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu działań integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych z określonym III profilem pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w „Programie Aktywizacja i Integracja w powiecie skarżyskim...

UWAGA

Komunikat dotyczący bezpłatności wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

Wyświetlanie 151 - 160 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę