Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


W 2018r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej od 01.01.2018 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże i szkolenia.
 

Elektroniczna rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową

W celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia/zezwolenia do ewidencji, Powiatowy Urząd  Pracy  w Skarżysku-Kamiennej zachęca do składania oświadczeń/zezwoleń wraz z załącznikami za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Informacja dotycząca niepodjętych świadczeń

Informuję, że wypłaty świadczeń niepodjętych w 2018 roku będą wypłacane w 2019 roku wyłącznie na rachunek bankowy.

Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż z powodu wyczerpania dostępnych na rok 2018 środków finansowych, wstrzymuje przyjmowanie wniosków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej. W sprawie nowych środków...

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

Informujemy, że zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 r.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS: Wsparcie...

Projekt "Nie daj się wykluczyć"

MASZ USTALONY III PROFIL POMOCY W PUP?   Jesteś mieszkańcem Ostrowca Św., Starachowic lub Skarżyska Kamiennej? Weź udział bezpłatnie! Mamy ponad 3,750zł netto za szkolenia i staż dla każdego Uczestnika Projektu! ...

Komunikat w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich

KOMUNIKAT z dnia 3 grudnia 2018r.  W SPRAWIE ELEKTRONICZNYCH ZWOLNIEŃ LEKARSKICH Szanowni Państwo,   od 1 grudnia 2018r . lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ . ...

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych.  ...

KOLEJNE DODATKOWE ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ!

Decyzją MRPiPS z dnia 29 listopada 2018r. znak: DF.I.4021.13.15.2018.AŁ/MG, powiat skarżyski otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 282,5 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2019 r.

Zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz instytucje do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest przygotowanie analizy dotyczącej zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w...

PROJEKT AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA

PROJEKT  AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA   Realizowany jest w ramach  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia...

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 - Zaproszenie

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR), z siedzibą w Warszawie ogłosiła kolejną edycję  Konkursu   Mikroprzedsiębiorca Roku , skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę