Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


W 2018r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej od 01.01.2018 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże i szkolenia.
 

Aktualności

Zapraszamy na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej!

Szanowni Państwo informujemy, że na podstawie art. 108 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w...

Nabór wniosków na szkolenia finansowane z krajowego funduszu szkoleniowego w ramach powstałych oszczędności środków z limitu podstawowego

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota...

Zakończenie przyjmowania wniosków w sprawie organizacji staży oraz prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji długotrwale bezrobotnych - rezerwa FP

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 kwietnia 2018r. informujemy, iż z powodu wyczerpania dostępnych środków finansowych wstrzymujemy przyjmowanie wniosków w sprawie organizacji staży oraz prac interwencyjnych dla osób...

Rusza realizacja projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)"

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach POWR.01.01.01-26-0010/18-00, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej rozpoczyna realizację projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Uwaga upływa termin zgłaszania udziału w Regionalnych Targach Pracy

Szanowni Państwo w dniu 13.06.2018r. w godz. 10.00-13.00 odbędą się REGIONALNE TARGI PRACY w Skarżysku-Kamiennej w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Sienkiewicza 34. Głównym organizatorem Targów jest Wojewódzki...

Zapraszamy do zgłoszenia udziału w Regionalnych Targach Pracy

Szanowni Państwo w dniu 13.06.2018r. w godz. 10.00-13.00 odbędą się REGIONALNE TARGI PRACY w Skarżysku-Kamiennej w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Sienkiewicza 34. Głównym organizatorem Targów jest Wojewódzki...

Komunikat w sprawie oceny wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w...

Dodatkowe środki na aktywizację osób zawodową osób długotrwale bezrobotnych

Decyzją MRPiPS z dnia 26.04.2018r. znak: DF.I.4021.13.6.2018.MZ/MG, powiat skarżyski otrzymał środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 630,0 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w...

Komunikat

Szanowni Państwo informujemy, iż biorąc pod uwagę ograniczoną ilość środków PFRON przeznaczonych w 2018 r. na rehabilitacje zawodową osób niepełnosprawnych oraz liczbę złożonych wniosków, PUP w Skarżysku-Kamiennej zakończył z...

Spotkanie dla Przedsiębiorców dnia 27 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Zapraszamy Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 kwietnia o godz. 10.00 w Miejskim...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę