Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania wniosków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż z powodu wyczerpania dostępnych na rok 2018 środków finansowych, wstrzymuje przyjmowanie wniosków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej. W sprawie nowych środków prosimy osoby zainteresowane o kontakt ze swoim doradcą klienta. ...

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

Informujemy, że zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 r.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych: ...

Projekt "Nie daj się wykluczyć"

MASZ USTALONY III PROFIL POMOCY W PUP?   Jesteś mieszkańcem Ostrowca Św., Starachowic lub Skarżyska Kamiennej? Weź udział bezpłatnie! Mamy ponad 3,750zł netto za szkolenia i staż dla każdego Uczestnika Projektu! Oferujemy m.in.: - stypendium szkoleniowe, - 3-miesięczny staż, - ubezpieczenie zdrowotne, - catering...

Komunikat w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich

KOMUNIKAT z dnia 3 grudnia 2018r.  W SPRAWIE ELEKTRONICZNYCH ZWOLNIEŃ LEKARSKICH Szanowni Państwo,   od 1 grudnia 2018r . lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ . Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE...

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych.  Załączniki informacja.pdf ...

KOLEJNE DODATKOWE ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ!

Decyzją MRPiPS z dnia 29 listopada 2018r. znak: DF.I.4021.13.15.2018.AŁ/MG, powiat skarżyski otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 282,5 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości.   Osobami...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2019 r.

Zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz instytucje do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest przygotowanie analizy dotyczącej zapotrzebowania na zawody i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. ...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w terminie od 23.11.2018 r. do 27.11.2018 r. w godz. od 07:00 do 15:00 prowadził XI...

PROJEKT AKTYWIZACJA - SZKOLENIE - PRACA

PROJEKT  AKTYWIZACJA – SZKOLENIE – PRACA   Realizowany jest w ramach  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób...

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 - Zaproszenie

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR), z siedzibą w Warszawie ogłosiła kolejną edycję  Konkursu   Mikroprzedsiębiorca Roku , skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 292 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę