Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Nagłówek

Aktualności

Warsztat Kreacji Kariery - unikatowy projekt PUP

19.09.2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie poświecone realizacji innowacyjnego autorskiego projektu ,,Warsztat Kreacji Kariery". Ideę Warsztatu Kreacji Kariery zaprezentowali Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, Dyrektor PUP Roman Białek oraz dr Tomasz Gajderowicz z Uniwersytetu...

Możliwości podjęcia szkolenia w zawodzie spawacz

W dniu 26.09.2017 r. o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej (Sala Dolna Klubu Pracy, wejście od ulicy Pięknej) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia dotyczące możliwości podjęcia szkolenia w zawodzie spawacz. Organizator zapewnia po odbytym szkoleniu możliwość...

Program ,,Za życiem"- wsparcie urzędu pracy

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia...

Skorzystaj z pomocy finansowej nim będzie za późno

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego urzędu w powrocie na rynek pracy i tworzeniu nowych miejsc pracy. Dysponujemy wolnymi środkami w ramach Funduszu Pracy, wciąż także prowadzimy nabór do projektu w ramach PO WER skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia z kategorii NEET (osoby...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)

Zapraszamy osoby młode do 29 r.ż. do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)", którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim. W ramach projektu wsparciem zostają objęte osoby...

PO RAZ CZTERNASTY RUSZA INTERNETOWA GIEŁDA PRACY

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Urząd Pracy w Kielcach podjęły się zorganizowania kolejnej – już czternastej w naszym regionie: INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY (IGP) w dniach 18 - 20 września 2017 r. http://gielda.wup.kielce.pl ...

Zaproszenie na kolejne dwie edycje Regionalnych Targów Pracy (Jędrzejów i Staszów)

W ofercie umożliwienie osobom poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, dostępu do aktualnych ofert pracy oraz ofert kształcenia w ramach edukacji szkolnej i ustawicznej.   1. Regionalne Targi Pracy w Jędrzejowie (organizowane we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Jędrzejowie, Kazimierzy...

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia - zmiany od 01.09.2017r.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej dnia 17.08.2017r. ustawy z dnia 20.072017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, informujemy, iż od dnia 01.09.2017r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania...

Za nami kolejne Targi Pracy

Targi Pracy są jedną z najskuteczniejszych form poszukiwania pracowników na lokalnych rynkach pracy, dając niepowtarzalną możliwość bezpośredniej rozmowy z potencjalnymi kandydatami do pracy oraz zgromadzenia dokumentów aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych. Nie inaczej było tym razem. Zorganizowane...

Targi Pracy

Już niebawem w piątek 01.09.2017r. w godzinach 9.30-11.30 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego 25 odbędą się Targi Pracy. To jedna z imprez współtowarzyszących II Międzynarodowemu Forum Inwestycyjnemu, odbywającemu się w naszym mieście. Na odwiedzających Targi czeka ponad 400 wolnych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 157 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę