Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Nagłówek

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza szósty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota środków KFS, jaka może być rozdysponowana w ramach niniejszego naboru, wynosi 15.532,00 zł. Wszystkie...

Regionalne Targi Pracy już za nami

Dziś w Hali Sportowej przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej odbyły się Regionalne Targi Pracy. Ich organizatorami byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej oraz Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski i Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig....

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w terminie od 23.05.2018 r. do 25.05.2018 r. w godz. od 07:00 do 15:00 prowadził...

Zapraszamy do wzięcia udziału w Regionalnych Targach Pracy

Załączniki targi_skarzysko.pdf

Solidny Pracodawca Roku - Konkurs

Kowalski Pro-Media w roku obecnym już po raz 16 przeprowadza ogólnopolski konkurs o tematyce pracowniczej – Solidny Pracodawca Roku. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. ...

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń na Regionalne Targi Pracy

Szanowni Państwo w dniu 13.06.2018r. w godz. 10.00-13.00 odbędą się REGIONALNE TARGI PRACY w Skarżysku-Kamiennej w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Sienkiewicza 34. Głównym organizatorem Targów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Centrum...

Zapraszamy na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej!

Szanowni Państwo informujemy, że na podstawie art. 108 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przeznacza środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na...

Nabór wniosków na szkolenia finansowane z krajowego funduszu szkoleniowego w ramach powstałych oszczędności środków z limitu podstawowego

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota środków KFS, jaka może być rozdysponowana w ramach niniejszego naboru, wynosi 29.500,00 zł. Wszystkie...

Zakończenie przyjmowania wniosków w sprawie organizacji staży oraz prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji długotrwale bezrobotnych - rezerwa FP

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 kwietnia 2018r. informujemy, iż z powodu wyczerpania dostępnych środków finansowych wstrzymujemy przyjmowanie wniosków w sprawie organizacji staży oraz prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i...

Rusza realizacja projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)"

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach POWR.01.01.01-26-0010/18-00, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej rozpoczyna realizację projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

Wyświetlanie 1 - 10 z 246 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę