Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
 
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 
Logo programu Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) dla Województwa Świętokrzyskiego
PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę