Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Rynek pracy

  •   Projekt "ABSOLWENT z przyszłością"
  •   X jubileuszowa edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich
  •   Zaproszenie do przystąpienia do Paktu na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, w celu zapewnienia godnych warunków życia i pracy na północnych rubieżach ziemi świętokrzyskiej
  •   Nabór Partnerów do współpracy przy realizacji programów rynku pracy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę