Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Zatrudnianie cudzoziemców - aktualne druki

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom od dnia 29 lipca 2022 r.  obowiązują nowe wzory dokumentów dot. zatrudnienia cudzoziemców:

Elektroniczna rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową

W celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia/zezwolenia do ewidencji, Powiatowy Urząd  Pracy  w Skarżysku-Kamiennej zachęca do składania oświadczeń/zezwoleń wraz z załącznikami za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracja przez internet

Rejstracja przez internet - informacje: 
Istnieją 2 możliwości rejestracji przez Internet.
 

W 2023 r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w 2023 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże.
 

Aktualności

Zaproszenie do przystąpienia do Paktu na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, w celu zapewnienia godnych warunków życia i pracy na północnych rubieżach ziemi świętokrzyskiej

Projekty i programy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje o urzędzie

Jak dojechać do urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę