Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Zatrudnianie cudzoziemców - aktualne druki

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom od dnia 29 lipca 2022 r.  obowiązują nowe wzory dokumentów dot. zatrudnienia cudzoziemców:

Elektroniczna rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową

W celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia/zezwolenia do ewidencji, Powiatowy Urząd  Pracy  w Skarżysku-Kamiennej zachęca do składania oświadczeń/zezwoleń wraz z załącznikami za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Rejestracja przez internet

Rejstracja przez internet - informacje: 
Istnieją 2 możliwości rejestracji przez Internet.
 

W 2024r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w 2024 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże.
 

Aktualności

Trzeci nabór wniosków na szkolenia finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 w ramach środków z limitu podstawowego

Projekty i programy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
 
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 
Logo programu Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) dla Województwa Świętokrzyskiego
PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje o urzędzie

Jak dojechać do urzędu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę