Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Wsparcie finansowe na wyciągnięcie ręki

Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna zaprasza wszystkie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby bezrobotne i pracodawców do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach wybranych form aktywizacji zawodowej.
 

Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie dla osób niewidomych i niedowidzących oraz członków ich rodzin

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: Trampolina do kariery- wsparcie osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy Celem projektu jest integracja i...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O ŚRODKI REZERWY KFS

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 poz. 639 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w...

Wolne środki PFRON z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej posiada wolne środki PFRON w wysokości 25.000 zł. przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. W ramach powyższej kwoty możemy podpisać umowy na poniższe formy...

Komunikat

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej wznawia podpisywanie umów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz o refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy. W dniu 15.07.2017 r. weszły w życie zapisy...

Ogłoszenie naboru wniosków o środki z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach:   ...

Szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych

SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ   Jesteś osobą DŁUGOTRWALE BEZROBOTNĄ* zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Posiadasz określony I lub II  profil pomocy. Nareszcie znalazłeś...

Targi Pracy

Szanowni Przedsiębiorcy, w dniach 01.09.2017-02.09.2017 odbędzie się II Międzynarodowe Forum Inwestycyjne Skarżysko – Kamienna . Imprezą towarzyszącą temu wydarzenia będą lokalne Targi Pracy , które odbędą się 01.09.2017r. w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę