Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


W 2018r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej od 01.01.2018 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże i szkolenia.
 

Elektroniczna rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową

W celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia/zezwolenia do ewidencji, Powiatowy Urząd  Pracy  w Skarżysku-Kamiennej zachęca do składania oświadczeń/zezwoleń wraz z załącznikami za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga osoby pobierające świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej

Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od miesiąca listopada 2018 roku będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne.
 

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Uwaga!!! W ydatki przewidziane do dofinansowania z KFS muszą być poniesione przez pracodawcę do 21.12.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza jedenasty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego...

Zakończenie rekrutacji na bony na zasiedlenie

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13.11.2018r. dot. realizacji programu z dodatkowych środków Funduszu Pracy, informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków w sprawie przyznania bonów na zasiedlenie z powodu wyczerpania...

Brak środków na staże oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13.11.2018r. dot. realizacji programu z dodatkowych środków Funduszu Pracy informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków w sprawie organizacji stażu oraz przyznania jednorazowych środków na...

Dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych

Decyzją MRPiPS z dnia 7 listopada 2018r. znak: DF.I.4021.13.13.2018.AŁ/MG, powiat skarżyski otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 191,6 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd...

12 Listopada 2018 - Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał...

Zostań Żołnierzem

Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa , stabilna i perspektywiczna praca. Od 14 października...

„AKADEMIA AKTYWNOŚCI-program zwiększenia szans na rynku pracy osób powyżej 29 roku życia”

Firma Business School Sp. Jawna zaprasza do udziału w projekcie  „AKADEMI AKTYWNOŚCI". Projekt realizowany jest na podstawie umowy z WUP w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu...

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  ŚP  Kazimierza Zepa  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w latach 1995-2007. ...

Brak miejsc aktywizacji zawodowej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

Z powodu wyczerpania środków finansowych w ramach wszystkich form aktywizacji zawodowej informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach  „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi". ...

SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PRACY ZA GRANICĄ (HOLANDIA, NIEMCY)

W dniu 03.10.2018r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbędzie się spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia Contrain oferującej oferty pracy w Holandii i w Niemczech. Agencja poszukuje osób do pracy...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę