Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Wsparcie finansowe na wyciągnięcie ręki

Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna zaprasza wszystkie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby bezrobotne i pracodawców do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach wybranych form aktywizacji zawodowej.
 

Aktualności

Czas na podsumowanie - Pakt Zatrudnieniowy Skarżysko w liczbach

W dniu 11 września 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie podsumowujące dziewięciomiesięczną działalność i efekty Paktu Zatrudnieniowego, który wdrożono w powiecie skarżyskim....

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój od 2 października 2017r. rozpoczyna rekrutację do projektu „ Akademia biznesu –  II edycja ", Projekt „Akademia biznesu – II edycja" jest skierowany do osób powyżej 30 r. ż.,...

Warsztat Kreacji Kariery - unikatowy projekt PUP

19.09.2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie poświecone realizacji innowacyjnego autorskiego projektu ,,Warsztat Kreacji Kariery". Ideę Warsztatu Kreacji Kariery zaprezentowali...

Możliwości podjęcia szkolenia w zawodzie spawacz

W dniu 26.09.2017 r. o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej (Sala Dolna Klubu Pracy, wejście od ulicy Pięknej) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia dotyczące...

Program ,,Za życiem"- wsparcie urzędu pracy

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest...

Skorzystaj z pomocy finansowej nim będzie za późno

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego urzędu w powrocie na rynek pracy i tworzeniu nowych miejsc pracy. Dysponujemy wolnymi środkami w ramach Funduszu Pracy, wciąż także prowadzimy nabór do...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)

Zapraszamy osoby młode do 29 r.ż. do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (III)", którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia...

PO RAZ CZTERNASTY RUSZA INTERNETOWA GIEŁDA PRACY

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Urząd Pracy w Kielcach podjęły się zorganizowania kolejnej – już czternastej w naszym regionie: INTERNETOWEJ GIEŁDY...

Zaproszenie na kolejne dwie edycje Regionalnych Targów Pracy (Jędrzejów i Staszów)

W ofercie umożliwienie osobom poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, dostępu do aktualnych ofert pracy oraz ofert kształcenia w ramach edukacji szkolnej i ustawicznej.   1. Regionalne Targi Pracy w...

Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia - zmiany od 01.09.2017r.

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej dnia 17.08.2017r. ustawy z dnia 20.072017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, informujemy, iż od...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę