Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualności

Aktualności

Droga do sukcesu

W ramach projektu oferujemy bezrobotnym pow. 29 rok życia.:   1)   DORADZTWO INDYWIDUALNE I GRUPOWE  w zakresie prawnych  i administracyjnych aspektów prowadzenia i zakładania dz....

Kariera w Polsce - branża budowlana i przemysłowa, dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii.

Sieć EURES  reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia - we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia  i Ochotniczymi Hufcami Pracy - organizuje na terenie Norwegii dni rekrutacyjne pn. „Kariera w...

OSTATNIE MIEJSCA!

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znak: DF-I.4021.13.7.2016.MG z dnia 09.06.2016r. otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 885 tys.  zł. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę