Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualności

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ponownie otrzymał Certyfikat Zarządzania Jakością

W listopadzie bieżącego roku w siedzibie głównej Urzędu oraz Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych w Suchedniowie oraz w Skarżysku Kościelnym został przeprowadzony audit certyfikacyjny na zgodność funkcjonowania PUP z...

W powiecie skarżyskim zawiąże się Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+

Powiat skarżyski jako jeden z pięciu powiatów w Polsce będzie uczestniczył w testowaniu rozwiązań wypracowanych w ramach projektu „Pakty zatrudnieniowe w Polsce" . Celem tego projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy...

SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PRACY ZA GRANICĄ (HOLANDIA, NIEMCY)

W dniu 14.12.2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbędzie się spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia Contrain oferującej oferty pracy w Holandii, Belgii i w Niemczech. Agencja poszukuje osób do pracy w następujących...

Zaproszenie do współpracy w zakresie planowania szkoleń na 2017 r.

Zapraszamy pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz instytucje do współpracy w zakresie planowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2017 rok. Analiza pozyskanych od Państwa...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę