Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


W 2018r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej od 01.01.2018 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże i szkolenia.
 

Elektroniczna rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową

W celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia/zezwolenia do ewidencji, Powiatowy Urząd  Pracy  w Skarżysku-Kamiennej zachęca do składania oświadczeń/zezwoleń wraz z załącznikami za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga osoby pobierające świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej

Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od miesiąca listopada 2018 roku będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne.
 

Aktualności

Zakończenie rekrutacji uczestników projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)"

Z powodu wyczerpania dostępnych miejsc na wszystkie formy aktywizacji zawodowej w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)" informujemy o zakończeniu rekrutacji...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza dziewiąty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota...

Zakończenie przyjmowania wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - Aktualne wsparcie dla młodych w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 26 lipca 2018r. w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)" Poddziałanie 1.1.1 POWER  2014-2020 z...

Masz ciekawy pomysł na biznes? Weź udział w konkursie - czekają nagrody pieniężne!

W związku z przedłużeniem naboru zgłoszeń do konkursu Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku – Kamiennej 2018 organizowanego w ramach 3. Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku – Kamiennej, zapraszamy na: ...

Aktualne wsparcie dla młodych w ramach projektu PO WER - Zakończenie przyjmowania wniosków w sprawie organizacji stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 23 lipca 2018r. w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)" Poddziałanie 1.1.1 POWER  2014-2020 z...

NABÓR DO PROJEKTU "Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja"

OGŁOSZENIE O DRUGIM NABORZE WNIOSKÓW  O REFUNDACJĘ DOPOSAŻENIA/WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY I SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA. http://www.zts2.pakd.pl/   ...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza ósmy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota środków...

Wyczerpanie dostępnych miejsc stażowych w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27.06.2018r., dotyczącego realizacji „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi" informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków w sprawie organizacji stażu z powodu...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w...

Uwaga osoby pobierające świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej

Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od miesiąca listopada 2018 roku będą realizowane wyłącznie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę