Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Wsparcie finansowe na wyciągnięcie ręki

Dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna zaprasza wszystkie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy osoby bezrobotne i pracodawców do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach wybranych form aktywizacji zawodowej.
 

Aktualności

zaproszenie do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”, realizowanego w ramach programu „Wsparcie inicjatyw”

    0-13/1470 /2017/MK                                                                        Kielce, dn.  22 czerwca 2017 r.         dotyczy:  zaproszenie do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi",...

Baza usług rozwojowych

Świętokrzyscy pracodawcy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w innowacyjnej formule Ponad pięćset firm z województwa świętokrzyskiego może skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych szkoleń i kursów zawodowych, studiów...

Spotkania Partnerów - Pakt Zatrudnieniowy

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej, 20 czerwca 2017r. spotkali się partnerzy zawiązanego w grudniu ubiegłego roku „Paktu Zatrudnieniowego na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych po 50 roku...

„KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” - Dotacje na działalność gospodarczą i wsparcie pomostowe finansowane przez 12 miesięcy

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY 30 ROK ŻYCIA I ZAMIERZAJĄ ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSDPODARCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 –...

SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PRACY ZA GRANICĄ (HOLANDIA, NIEMCY)

W dniu 21.06.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbędzie się spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia Contrain oferującej oferty pracy w Holandii, Belgii i w Niemczech. Agencja poszukuje osób do pracy w następujących...

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4021.13.4.2017.AB Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej otrzymał dodatkowe środki w wysokości 320 tyś złotych, pochodzące z rezerwy Funduszu Pracy na realizację...

Projekt Kwalifikacje Ku Przyszłości

Projekt skierowany jest do osób: osób zamieszkujących województwo świętokrzyskie kobiet i mężczyzn powyżej 30 roku życia osób „50+" osób niepełnosprawnych niepracujących nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu o...

Aktywni na rynku pracy

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy" osoby zamieszkujące powiaty: kielecki, konecki, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki, opatowski oraz miasto Kielce, które pozostają bez...

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach prowadzi nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej w terminie od 05.09.2017 r. do 22.12.2017 r. , która umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

7,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę