Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualności

Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach posiadanego...

Szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia – Projekt „Ta droga prowadzi do zatrudnienia”

Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Ta droga prowadzi do zatrudnienia". Celem projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia" jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób (48 kobiet i...

Przedsiębiorco skorzystaj! - Projekt „Młodzi GO!”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapraszają przedsiębiorców i osoby w wieku 15-29 lat do udziału w projekcie „Młodzi GO!" realizowanym w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020. ...

OFERTY PRACY Z KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EOG - SPOTKANIE INFORMACYJNE Z DORADCĄ EURES

W dniu 16.02.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej dyżur będzie pełnił DORADCA EURES.  Jest to jedna z niewielu okazji aby uzyskać kompleksowe informacje z zakresu poruszania się po europejskim rynku pracy...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.01.2017r. znak: DF -1.4021.29.4.2016.ASK środki na realizację kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku...

Wyniki rekrutacji osób bezrobotnych 50+ do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”

W dniu 26.01.2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej odbył się 2 etap rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy

W dniu 23 stycznia 2017 roku podczas spotkania, które odbyło w Katowicach z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odebrał z rąk Sekretarza...

Informacja dotycząca środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Pracodawców spełniających łącznie dwa kryteria, tj. zatrudniających co najmniej jednego pracownika i posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu skarżyskiego zainteresowanych dofinansowaniem...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla Przedsiębiorców i Pracodawców

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców i Pracodawców na cykl spotkań współorganizowanych z samorządami lokalnymi pod hasłem „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę". W trakcie spotkań będzie mowa między innymi o...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę