Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


Aktualności

Informacja dotycząca środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Pracodawców spełniających łącznie dwa kryteria, tj. zatrudniających co najmniej jednego pracownika i posiadających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu skarżyskiego zainteresowanych dofinansowaniem...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla Przedsiębiorców i Pracodawców

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców i Pracodawców na cykl spotkań współorganizowanych z samorządami lokalnymi pod hasłem „Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę". W trakcie spotkań będzie mowa między innymi o...

Nabór bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”

Osoby bezrobotne 50+ chcące podjąć pracę zapraszamy do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce". Na potrzeby projektu osoby bezrobotne będą uczestnikami wdrażania innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej...

Komunikat PO WER 2014-2020 Nowe środki na wsparcie osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki na realizację w roku 2017 projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (II)" wynoszą 4.915.652 zł. Uczestnikami projektu...

KOMUNIKAT o dostępnych środkach FP w ramach usługi szkoleń

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że  posiada dostępne środki z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w ramach niżej wskazanych działań: TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE -...

SPOTKANIE REKRUTACYJNE DO PRACY ZA GRANICĄ (HOLANDIA, NIEMCY)

W dniu 20.01.2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbędzie się spotkanie       z przedstawicielami agencji zatrudnienia Contrain oferującej oferty pracy          w Holandii, Belgii i w Niemczech. Agencja poszukuje osób do pracy...

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,   Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż zgodnie z decyzją z dnia 12.01.2016r. znak. DF.I.4021.13.2.2016.JW  posiada dostępne środki w wysokości 3,239.300 zł na realizację umów...

„AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY 30 ROK ŻYCIA I ZAMIERZAJĄ ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSDPODARCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę