Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


W 2018r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej od 01.01.2018 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże i szkolenia.
 

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza szósty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota...

Regionalne Targi Pracy już za nami

Dziś w Hali Sportowej przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku – Kamiennej odbyły się Regionalne Targi Pracy. Ich organizatorami byli Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w...

Solidny Pracodawca Roku - Konkurs

Kowalski Pro-Media w roku obecnym już po raz 16 przeprowadza ogólnopolski konkurs o tematyce pracowniczej – Solidny Pracodawca Roku. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych...

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń na Regionalne Targi Pracy

Szanowni Państwo w dniu 13.06.2018r. w godz. 10.00-13.00 odbędą się REGIONALNE TARGI PRACY w Skarżysku-Kamiennej w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Sienkiewicza 34. Głównym organizatorem Targów jest Wojewódzki...

Zapraszamy na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej!

Szanowni Państwo informujemy, że na podstawie art. 108 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w...

Nabór wniosków na szkolenia finansowane z krajowego funduszu szkoleniowego w ramach powstałych oszczędności środków z limitu podstawowego

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota...

Zakończenie przyjmowania wniosków w sprawie organizacji staży oraz prac interwencyjnych w ramach Programu aktywizacji długotrwale bezrobotnych - rezerwa FP

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 kwietnia 2018r. informujemy, iż z powodu wyczerpania dostępnych środków finansowych wstrzymujemy przyjmowanie wniosków w sprawie organizacji staży oraz prac interwencyjnych dla osób...

Rusza realizacja projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)"

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach POWR.01.01.01-26-0010/18-00, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej rozpoczyna realizację projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę