Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


W 2019r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże.
 

Elektroniczna rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową

W celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia/zezwolenia do ewidencji, Powiatowy Urząd  Pracy  w Skarżysku-Kamiennej zachęca do składania oświadczeń/zezwoleń wraz z załącznikami za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Informacja dotycząca niepodjętych świadczeń

Informuję, że wypłaty świadczeń niepodjętych w 2018 roku będą wypłacane w 2019 roku wyłącznie na rachunek bankowy.

Aktualności

Udane spotkanie z przedsiębiorcami

W patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej 10.01.2019r. odbyło się spotkanie informacyjne "Warto wiedzieć, warto skorzystać", adresowane do przedsiębiorców z powiatu skarżyskiego. Jest ono kontynuacją znanego z...

Zapotrzebowanie pracodawców na środki rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zaprasza pracodawców do wypełnienia ankiety badającej zapotrzebowania na środki rezerwy KFS w 2019 roku, zgodnie z priorytetami wydatkowania tych środków.  Priorytetami Rady...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza 1 nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota środków...

Aktywizacja bezrobotnych powyżej 29 roku życia - start kolejnej edycji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 2 stycznia 2019r. rozpoczyna rekrutację uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Wsparcie dla młodych - rusza piąta edycja projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim”

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 2 stycznia 2019r. rozpoczyna rekrutację uczestników projektu  ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (V)" ...

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

Informujemy, że zostały ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2019 r.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS: Wsparcie...

Projekt "Nie daj się wykluczyć"

MASZ USTALONY III PROFIL POMOCY W PUP?   Jesteś mieszkańcem Ostrowca Św., Starachowic lub Skarżyska Kamiennej? Weź udział bezpłatnie! Mamy ponad 3,750zł netto za szkolenia i staż dla każdego Uczestnika Projektu! ...

Komunikat w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich

KOMUNIKAT z dnia 3 grudnia 2018r.  W SPRAWIE ELEKTRONICZNYCH ZWOLNIEŃ LEKARSKICH Szanowni Państwo,   od 1 grudnia 2018r . lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ . ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę