Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


W 2018r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej od 01.01.2018 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże i szkolenia.
 

Elektroniczna rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową

W celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia/zezwolenia do ewidencji, Powiatowy Urząd  Pracy  w Skarżysku-Kamiennej zachęca do składania oświadczeń/zezwoleń wraz z załącznikami za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga osoby pobierające świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej

Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od miesiąca listopada 2018 roku będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne.
 

Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w...

XV Internetowa Giełda Pracy

Jeśli korzystałeś już z wielu tradycyjnych sposobów poszukiwania kandydatów do pracy i nadal masz problem ze znalezieniem zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników, zgłoś swoją ofertę pracy na Internetową Giełdę Pracy (IGP) ...

Wyczerpanie dostępnych miejsc stażowych w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10.09.2018r., dotyczącego rozpoczęcia realizacji „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych" informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków w sprawie organizacji stażu z...

BEZPŁATNE STUDIA PIĘCIOLETNIE W KIELCACH

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach rozpoczęła nabór na pięcioletnie, jednolite, stacjonarne studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Dzięki dofinansowaniu z funduszy...

Brak staży oraz prac interwencyjnych w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10.09.2018r., dotyczącego uruchomienia realizacji Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków w sprawie organizacji...

Brak jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10.09.2018r., dotyczącego uruchomienia realizacji Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi informujemy o zakończeniu przyjmowania wniosków w sprawie przyznania...

Środki na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych oraz zamieszkujących tereny wiejskie

Decyzją MRPiPS z dnia 06.09.2018r. znak: DF.I.4021.13.9.2018.AŁ/MG, powiat skarżyski otrzymał środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości: 156,0 tys. zł z przeznaczeniem na realizację Programu aktywizacji zawodowej...

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencja 2018-2022

5 września br. w odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2018-2022. Otwarcia posiedzenia dokonał Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski. Podczas uroczystości członkom Rady zostały wręczone powołania. ...

Regionalne Targi Pracy w Końskich

                Pracodawców zainteresowanych uruchomieniem własnego stoiska informacyjnego prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji oraz przesłanie...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza dziesiąty nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy

Logo Projektu Funduszy Europejskich - Program Regionalny
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)
Logo Projektu Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę