Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej


W 2018r. PUP nie finansuje badań lekarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej od 01.01.2018 roku nie finansuje badań lekarskich osób skierowanych na staże i szkolenia.
 

Aktualności

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W dniu 15 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Otwarcia posiedzenia dokonał jej Przewodniczący – Wojciech Markiewicz. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. ...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w...

„Szansa na pracę” - Projekt dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza osoby bezrobotne z III profilem, osoby bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne, w wieku pomiędzy 18 a 64 lat, zamieszkujące powiat: ostrowiecki,...

Przystąpienie do realizacji II edycji Paktu Zatrudnieniowego - Job Firma 2018 w zakresie wspierania powrotu na rynek pracy osób po 50 roku życia

We wtorek 6 lutego, członkowie Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 50 r.ż. w powiecie skarżyskim spotkali się po raz pierwszy w 2018r. Tym razem gospodarzem spotkania była Dyrektorka...

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej + kompleksowe wsparcie

OGŁOSZENIE O NABORZE PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O. O.    OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja"  Projekt adresowany jest do...

Czwarty cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych „Współpracuj z nami - rozwijaj swoją firmę” za nami

Realizując misję działania na rzecz budowania trwałego partnerstwa służącego wzrostowi społeczno-gospodarczemu regionu, PUP Skarżysko-Kamienna w roku bieżącym po raz czwarty podjął współpracę z jednostki samorządowymi gmin...

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W RAMACH POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ŚRODKÓW Z LIMITU PODSTAWOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników na następujących zasadach: Kwota...

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 117) Powiatowy Urząd Pracy w...

Wolne miejsca pracy

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej w imieniu firm: Gala Collezione oraz Sweet Sit zaprasza do udziału w zbliżającej się serii spotkań informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania zatrudnienia w zawodach: ...

Środki na wsparcie osób bezrobotnych w lutym 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 1 lutego 2018r. dysponuje środkami na wsparcie osób bezrobotnych w ramach projektów realizowanych w programach: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekty i programy

Generator współpracy


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 (RPO WŚ)

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)
 

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę